Yeni Üroloji Dergisi

Yeni Üroloji Dergisi (Yeni Urol), Avrasya Üroonkoloji Derneği' nin bilimsel, hakemli, açık erişimli yayınıdır. Derginin mali giderleri Avrasya Üroonkoloji Derneği tarafından karşılanmaktadır. Topluluğumuz kar amacı gütmemekte; üroloji alanında akademik eğitim standartları yükseltmeyi, teknik bilimsel ve sosyal etkinlikler ile ulusal ve uluslararası kurumlar arası etkileşimi arttırmayı hedeflemektedir.

 

Dergi dört ayda bir 3 sayı olarak, Şubat, Haziran ve Ekim  aylarında yayınlanır.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Tüm yazıların başlık ve özetleri hem İngilizce hem Türkçe olarak yayınlanır.
Yeni Üroloji Dergisi' nin amacı bilimsel kaliteli araştırma makaleleri, derlemeler, editöre mektuplar, vaka raporları ve cerrahi teknik raporlarına ek olarak, üroloji ile ilişkili cerrahi öyküsü, etik, cerrahi eğitim, adli tıp alanlarında çeşitli makaleler yayınlayarak literatüre katkıda bulunmaktır.
Üroloji uzmanları, tıp uzmanları, üroloji ile ilişkili cerrahi tıp uzmanları; derginin hedef kitlesini oluşturur.

  

Detaylı bilgi için Dergi web sayfasına https://newjournalurology.com/ adresinden erişilebilir.

 

Yayınlanan tüm içeriğe https://dergipark.org.tr/tr/pub/yud adresinden ücretsiz olarak erişilebilir.

 

Dergiye gönderilecek tüm  yazılar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/yud adresinde bulunan çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla sunulmalıdır. Dergi kuralları, teknik bilgiler ve gerekli formlar da aynı sayfada bulunabilir.

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Fatma Taşçı
Adres: Istanbul Cd. Yenimahalle Mah. Köşk Apt No:113/A Bakırköy / Istanbul
Tel: +90 533 726 72 55