The New Journal of Urology

The New Journal of Urology (New J Urol) bilimsel, hakemli, açık erişimli bir yayın olup, üroloji alanında standartları yükseltmeyi, akademisyenlerin ve profesyonellerin eğitimini amaçlamaktadır.The New Journal of Urology aynı zamanda teknik, bilimsel ve sosyal olanakların gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamakta ve bu amaçla ulusal ve uluslararası alanda ilgili tüm kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerle işbirliği yapmaktadır.

Derginin mali giderleri Avrasya Üroonkoloji Derneği tarafından karşılanmaktadır. Dergi Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır ve derginin yayın dili İngilizcedir.

The New Journal of Urology'nin basımı 2024 yılında sona ermiştir (ISSN: 1305-2489, eISSN: 2687-1955).

The New Journal of Urology artık yalnızca eISSN: 3023-6940 ile çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır.

The New Journal of Urology 'nin amacı, bilimsel makaleler, derlemeler, editöre mektuplar, olgu sunumları, cerrahi teknik raporları, cerrahi tarihçe, cerrahi eğitim ve adli tıp makaleleri gibi ürolojik yazıları yayınlayarak literatüre katkıda bulunmaktır.

Derginin hedef kitlesi ürologlar, uzman doktorlar ve üroloji alanına ilgi duyan diğer profesyonellerdir.

 

Dergi Adı:

The New Journal of Urology

Kısa Adı:

New J Urol

Yayın Sıklığı:

Yılda 3 Sayı (Şubat, Haziran, Ekim)

Yayıncı:

Ali İhsan Taşçı

Yayın Dili:

İngilizce
Yayına Başladığı Yıl

2008

Dergi Tarihçesi

Yeni üroloji dergisi eISSN: 2687-1955 (2019-2024)

Yeni üroloji dergisi (printed), 1305-2489 (2008-2024)

The New Journal of Urology (Online), 3023-6940 (2024-)

Konu Başlıkları

Onkoloji

Üroloji - Nefroloji

Açık Erişim

Lisanslama

OA

Creative Commons CC BY Attribution 4.0 International (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Web Adresi

https://newjournalurology.com/

İndeks 

TR-DIZIN, Google Scholar, Index Copernicus, Scilit, EBSCO, DOAJ, EuroPub, SOBIAD, OAJI, J-Gate, Ideal Online, Turkish Citation Index, Turk Medline Pleksus

Integrated with CrossRef and ORCID.