Avrasya Üroonkoloji Derneği Vaka Toplantısı (Trabzon)