Yazarlara Bilgi

Dergi Hakkında
Yeni Üroloji Dergisi (Yeni Urol) Avrasya Üroonkoloji Derneği’nin  yayın organıdır.   Dergi dört ayda bir 3 sayı olarak, Şubat, Haziran ve Ekim  aylarında yayınlanır. 
Yeni Üroloji Dergisi; bağımsız, tarafsız ve çift-kör değerlendirme ilkelerine sahip uluslararası, bilimsel, açık erişim, çevrimiçi / basılı bir dergidir. 
Yeni Üroloji Dergisi, üroloji ve ürolojiyi ilgilendiren konularda orijinal makaleleri, olgu sunumlarını ve derlemeleri yayın için kabul eden hakemli bir dergidir. 
Yeni Üroloji Dergisi’nin dili Türkçe ve İngilizcedir.
Yeni Üroloji Dergisi uluslararası  ve ulusal  hakemli dergi statüsündedir.
Yeni Üroloji Dergisi’ne gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

 

Derginin Yayın Kurulu, tüm itirazları Yayın Etik Komitesi (COPE) kuralları çerçevesinde ele alır. Bu gibi durumlarda, yazarlar temyiz ve şikayetleri ile ilgili olarak yayın kuruluyla doğrudan iletişime geçmelidir. Gerektiğinde, dahili olarak çözülemeyen sorunları çözmek için bir ombudsman atanabilir. Baş Editör, tüm temyiz ve şikayetler için karar verme sürecindeki nihai otoritedir.

 

Yazarlar, Yeni Üroloji Dergisi’ne bir makale gönderirken makalelerinin telif hakkını dergiye vermeyi kabul etmiş sayılır. Eğer yazarın çalışmasının basılması reddedilirse, yazının telif hakkı yazarlara geri verilir. 

 

Dergi, yazarların yayın haklarını kısıtlama olmaksızın saklamasını sağlar.