MULTİDİSİPLİNER ÜROONKOLOJİ Gaziantep Toplantısı
MULTİDİSİPLİNER ÜROONKOLOJİ Gaziantep Toplantısı

354 kere görüntlendi.

25 Mart 2019

Multidisipliner Üroonkoloji Gaziantep Toplantısı, 26 Nisan 2019 tarihinde Gaziantep Tabip Odası Lokali, Ney Restaurant'da gerçekleştirilecektir.