Açık Erişim ve Dijital Arşivleme 

Yeni Üroloji Dergisinde yayınlanan tüm makalelere https://dergipark.org.tr/tr/pub/yud adresi üzerinden, üyelik gerekmeden ve ücretsiz olarak ulaşılabilir.

 

Yeni Üroloji Dergisi, Açık Erişim Dergileri Dizini DOAJ’ ın ( https://doaj.org/bestpractice ) ve Açık Erişim Bilimsel Yayıncılar Birliği OASPA’ nın ( https://oaspa.org/ ) bilimsel yayınlar için şeffaflık ve en iyi uygulama ilkelerine uyar (https://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv3.pdf )

 

Sherpa / Romeo'ya ( http://www.sherpa.ac.uk/ ) göre mevduat politikası (Kendi kendine arşivleme politikası) aşağıdaki gibidir:

 

Yazar ön baskıyı arşivleyemez (yani ön hakemlik); Yazar postprint'i arşivleyebilir (yani hakemlik sonrası nihai taslak); ve Yazar yayıncının sürümünü / PDF'sini arşivleyebilir.

 

Yeni Üroloji Dergisinde yayınlanan eserler Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.