Konu Başlıklarıyla Yeni Üroloji Dergisi

 
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
1-) BPH ile eszamanlı detrüsör aşırı aktivitesi (DAA) sıklığının değerlendirilmesi: Karakteristik klinik BPH parametrelerinin eşzamanlı DAA mevcudiyeti ile ilişkisi var mı?

PDF
2-) Bingöl çevresinde üroloji polikliniğine başvuran hastalardaki ultrasonografik böbrek taşı saptanma sıklığı

PDF
3-) BİNGÖL İLİNDE SÜNNET ARAŞTIRMASI

PDF
4-) Büyük renal kitle: Olgu sunumu

PDF
5-) Benign prostat hiperplazili hastalarda prostat kalsifikasyonlarının alt üriner sistem semptomlarına etkisi

PDF
6-) Böbrek toplayıcı kanal karsinomu

PDF
7-) Benign prostat hiperplazi tanısı ile alfa bloker tedavisi alan hastalarda endikasyon sorgulaması

PDF
8-) Benign prostat hiperplazisinde cerrahi sonrası gündelik hayata dönmeyi etkileyen faktörler

PDF
9-) Başarısız SWL yapılan böbrek alt kalis taşlarında flexible URS ve Holmium Lazer etkinliği

PDF
10-) Benign prostat hiperplazisi tedavisinde TUR-P (Monopolar/Bipolar), greenlightfotoselektif Prostat Vaporizasyon (PVP) ve Transvezikal Prostatektomi (TVP) uygulamalarının cinsel fonksiyonlar üzerine olan etkileri

PDF
11-) BPH tedavisinde bipolar transüretral prostatektomi ile monopolar TUR-P’nin erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması

PDF
12-) Böbrek taşı perkütan cerrahisinde interkostal ve subkostal yaklaşımın başarı ve komplikasyon oranlarının karşılaştırılması

PDF
13-) Bir Klinefelter sendromu olgusunda mozaik karyotip

PDF
14-) Buscke-Löwenstein tümörü (dev kondiloma akuminata) cerrahi tedavisi:

PDF
15-) Böbrek tümörü öntanısıyla radikal veya parsiyel nefrektomi yapılan hastalardaki benign tümörler

PDF
16-) Benign prostat hiperplazisi ve erektil disfonksiyon tedavisinde fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörlerinin rolü var mıdır?

PDF